KALİTE POLİTİKASI


Deykim Skala; kaliteyi müşteri odaklı bir perspektif ile, şirket kültürünün ana öğesi haline getirerek imalat ve montaj zincirindeki hizmetlerini en yüksek noktaya taşımayı hedefler, bu doğrultuda; 
- Müşteri beklentilerinin üzerinde ürün ve hizmet sunmayı,
- Ulusal ve uluslar arası standartları takip etmeyi ve bunları ürün ve hizmetlerine yansıtmayı,
- Gelişen teknolojiyi takip ederek kuruluş içerisinde uygulamaya koymayı,
- Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak amacı ile eğitim faaliyetlerini desteklemeyi,
- Kalite yönetim sisteminin şartlarına uygun olarak  süreçlerimizin etkinliğini ve sürekliliğini sağlayarak iyileştirmeyi,
- Takım ruhunu desteklemeyi,
kalite politikası olarak taahhüt ede
r.